Sunday, March 27, 2011

Pokrenute stranice zbora Kapela Julija

Ovih su dana pokrenute internetske stranice vatikanskoga zbora Capella Giulia. Za razliku od zbora Sikstinske kapele, koji pjeva isključivo na liturgijskim slavljima koja predvodi papa, Kapela Julija je zbor Bazilike sv. Petra u Vatikanu, koji nedjeljom i blagdanom pjeva na Misi, te na Jutarnjoj i Večernjoj vatikanskoga Kaptola.

Zbor nosi ime po papi Juliju II. (1503.-1513.), a u dva navrata vodio ga je Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Sadašnji maestro Kapele Julije je o. Pierre Paul, OMV. Zbor posebno gaji gregorijanski koral - na misama se pjevaju vlastiti dijelovi iz Rimskoga graduala, te koralne Mise prema rasporedu. Također je naglašena vjernost crkvenom nauku o sakralnoj glazbi, posebno cirografu Ivana Pavla II. o stotoj obljetnici motu proprija Tra le sollecitudini, te izjavama Benedikta XVI. o glazbi.

Na stranici se može poslušati i nekoliko zvučnih zapisa.

No comments:

Post a Comment