Saturday, March 19, 2011

Europski sud za ljudska prava: Križevi u učionicama ne krše ljudska prava

Europski sud za ljudska prava danas je objavio presudu u slučaju Lautsi:
Križevi u učionicama državnih škola: Sud ne nalazi kršenje prava
U današnjoj presudi Velikoga vijeća u slučaju Lautsi i drugi protiv Italije (br. 30814/06), koja je punomoćna, Europski sud (većinom od 15 naprema 2) smatra da nije bilo

kršenja članka 2 Protokola br. 1 (pravo na obrazovanje) Europske konvencije o ljudskim pravima.

Slučaj se tiče prisutnosti križeva u učionicama državnih škola u Italiji, što, prema tužiteljima, nije u skladu s obvezom države, u vršenju funkcija koje je preuzela s obzirom na obrazovanje i poučavanje, da poštuje pravo roditelja da se osigura takvo obrazovanje i poučavanje u skladu s njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.

Cijelo priopćenje dostupno je na engleskom i talijanskom na stranicama Suda. Malo vijeće Suda prije dvije godine presudilo je da križevi u učionicama predstavljaju kršenje ljudskih prava. Današnja je presuda konačna, obvezujuća i bez mogućnosti priziva.

"Raspelo, i izvan svojeg teološkog značenja je znak civilizacije i jedan je od najvećih simbola Zapada, bez obzira je li pojedinac vjernik ili ne. Danas, rekao bih, treba se postaviti pitanje 'kršćanskih korijena' Europe, posebice u sklopu toga razmišljanja, o prisutnosti tog simbola koji je univerzalno priznat ne samo kao vjerski simbol, već kao kulturna činjenica." ... "Nije dobro 'izbrisati' postupno 'znakove' naše civilizacije, jer oni upućuju na temeljne vrjednote na kojima su izgrađene kulturne i duhovne stvarnosti Zapada." - izjavio je danas kardinal Gianfranco Ravasi, predsjednik Papinskoga vijeća za kulturu.

No comments:

Post a Comment