Wednesday, March 16, 2011

Iz Dokazivanja Afraata, biskupa

(Dok. 11. O Obrezanju, 11-12; PS 1, 498-503)

Obrezanje srca

Zakon i savez stalno su mijenjani. Tako je Bog najprije promijenio Adamov savez i Noi postavio novi. Također je drugi bio za Abrahama koji je izmijenio da bi dao Mojsiju novi. Kako Mojsijev savez nije bio opsluživan, drugi je dao zadnjem naraštaju da više ne bi bio mijenjan. Adamu je bio naložen zakon da ne jede sa stabla života, Noi duga u oblacima, kasnije je dao Abrahamu, izabranom poradi vjere, obrezanje kao znak i biljeg za potomke. Mojsije posjedovaše pashalno janje, zadovoljštinu za narod.

Svi ti savezi jedan od drugoga bijahu različiti. Međutim, obrezanje koje priznaje darovatelj onih saveza jest ono o kojem je Jeremija rekao: Obrežite kožicu svoga srca. Ako je savez koji Bog dade Abrahamu bio čvrst, tad je čvrst i vjeran taj, i ne bi mogao postaviti drugi zakon bilo netko od onih koji su izvan zakona bilo koji potječe od podložnika zakona.

Bog je naime dao Mojsiju zakon s njegovim opsluživanjima i zapovijedima. Ali kako ga nisu opsluživali, njegove je zapovijedi i zakon učinio nevaljalima. Obećao je da će dati novi savez koji će biti raznolik od prijašnjega, iako je isti darovatelj za oba. Ovo je savez koji je obećao dati: Svi će me upoznati, od najmanjeg do najvećega od njih. I u tom savezu nema više obrezanja tijela i znaka naroda.

Zasigurno znamo, predragi, da je Bog ustanovljivao zakone u različitim naraštajima i ostajali su u upotrebi dok se njemu sviđalo. Poslije toga bi zastarjeli, kako Apostol veli da je u mnogim slikama nekoć postojalo Božje kraljevstvo u pojedinim vremenima.

Ali naš je Bog istinit, i skroz su vjerne njegove naredbe. Svaki savez za svoje je vrijeme čvrst i istinito potvrđen. Koji su srcem obrezani, žive i ponovno su obrezani nad pravim Jordanom, a to je krštenje oproštenja grijeha.

Isus, Nunov sin, iznova je obrezao narod nožem od kamena, kad je sa svojim narodom prešao Jordan. Isus, naš spasitelj, iznova obrezuje obrezanjem srca narode, koji su u nj vjerovali, i oprani su krštenjem, i obrezani su mačem koji je njegova riječ i prodorniji od svakog dvosjeklog mača.

Isus, Nunov sin, preveo je narod u obećanu zemlju; Isus, naš spasitelj, obećao je zemlju života svima koji su prešli istinski Jordan, i povjerovali, i bili obrezani od kožice svoga srca.

Blaženi dakle oni koji su obrezani u kožici srca i ponovno rođeni iz vode drugoga obrezanja. Oni će primiti baštinu s Abrahamom koji je vjerni vođa i otac svih naroda, jer mu je njegova vjera ubrojena u pravednost.

(Služba čitanja, srijeda u prvom korizmenom tjednu)

No comments:

Post a Comment