Saturday, March 12, 2011

Iz Rasprave protiv hereza, svetoga Ireneja, biskupa

(Knj, 4, 13, 4—14; 1: SC 100, 534—540)

Prijateljstvo s Bogom

Gospodin naš, Riječ Božja, koji je najprije sluge Bogu privukao a zatim ih je oslobodio, njih koji su Njemu bili podvrgnuti, kao što je sam rekao učenicima: Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava učiniti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam saopćih sve što sam čuo od Oca. Prijateljstvo je naime s Bogom darivateljica besmrtnosti za one koji ga postignu.

Zato je na početku Bog oblikovao Adama ne kao da bi nekoga trebao nego da bi imao kome svoja dobročinstva darovati. Riječ nije slavila svoga Oca samo prije Adama nego i prije sveg stvaranja. Kad je naime u Ocu boravila, Otac je i nju slavio, kao što on sam reče: Oče, proslavi me slavom koju sam imao kod tebe prije nego je svijet postao!

Zapovjedio nam je da njega slijedimo ne zato jer bi trebao naše služenje nego da nama samima udijeli spasenje. Slijediti naime Spasitelja znači postati sudionikom spasenja. Slijediti svjetlo znači zadobiti svjetlo.

Oni naime koji se u svjetlu nalaze ne rasvjetljavaju svjetlo nego svjetlo njih rasvjetljuje i prosvjetljuje. Oni, naime, svjetlu ništa ne daju. Ali primajući dobročinstva rasvjetljuju se svjetlom.

Tako i služenje Bogu ništa Bogu ne koristi, niti Bogu treba ljudsko služenje. Onima koji njega slijede i njemu služe On podjeljuje život i neumrlost i vječnu slavu. Onima koji Njemu služe i onima koji Njega slijede podjeljuje dobročinstva zbog toga što Njemu služe i zato što Njega slijede. No, On od njih ne prima nikakva dobročinstva: On je naime bogat, savršen i bez ikakve potrebe.

Bog pak od ljudi traži služenje radi toga da ih obdari dobročinstvima, njih koji ustraju služeći Njemu, budući da je dobar i milosrdan. Ukoliko naime Bog nikoga ne treba, utoliko pak čovjek treba zajedništvo s Njime.

Ovo je naime slava čovjekova: ustrajati i nadalje služiti Bogu. Radi toga je govorio Gospodin učenicima: Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao! Ovim je naznačio da ne slave Njega koji Njega slijede time što njega slijede, nego time što slijede Sina Božjega. Sin će ih Božji zato proslaviti. I opet: Hoću da ondje gdje sam ja budu i oni da vide slavu moju!

No comments:

Post a Comment