Wednesday, March 9, 2011

Iz Poslanice Korinćanima svetoga Klementa Prvoga, pape

(Posl. 7,4 - 8,3; 8,5 - 9,1; 13,1 - 4; 19,2; Funk 1, 71-73. 77-78. 87)

Činite pokoru

Uprimo oči u krv Kristovu i spoznajmo kako je dragocjena Bogu i Ocu Njegovu koja je, prolivena ra­di našega spasenja, donijela čitavom svijetu milost obraćenja.

Prođimo sva razdoblja povijesti svijeta i uočimo kako je Bog u svakom pokoljenju dao prigodu za po­koru onima koji su se htjeli njemu obratiti. Noa je propovijedao pokoru, i oni koji su ga poslušali bili su spašeni. Jona je propovijedao propast Ninivljanima, a oni, izvršivši grešničku pokoru, molitvama Bo­ga udobrovoljiše i postigoše spasenje, premda su se bili Bogu otuđili.

Službenici Božje milosti nadahnuti Duhom Svetim govorili su o pokori. I sam Gospodin svih stvari go­vorio je sa zakletvom o pokori: Tako živ bio ja, reče Gospodin, neću smrti grešnika nego pokoru, dodav­ši ovoj onu izvrsnu izreku: Opametite se, dome Izraelov, od nepravde svoje. Reci sinovima naroda mojega: ako grijesi vaši sa zemlje stignu do neba, ako budu crveniji od grimiza i crniji od cilicija, ali ako se svim srcem meni obratite i reknete: Oče!, uslišat ću vas kao sveti narod.

Htijući dakle da svi koji su mu mili postanu dio­nici pokore, potvrdio je ono proroštvo svojom svemo­gućom voljom.

Stoga se pokoravajmo njegovoj veličanstvenoj i slavnoj volji i dok ga ponizno molimo za milosrđe i dobrotu, kleknimo do Njegova smilovanja i obratimo se. Napustimo tašta djela i prepirku i zavist koja vo­di u smrt.

Budimo, dakle, braćo, ponizna srca te napustimo svaku nadutost i oholost i ludost i srdžbu te izvršimo ono što je pisano: Duh Sveti naime veli: Neka se mudar ne nadima svojom mudrošću, ni jak svojom ja­košću, ni bogat svojim bogatstvom, nego onaj koji se ponosi neka se u Gospodinu ponosi tražeći Gospodina i čineći pravo i pravicu imajući na pameti govore Go­spodina Isusa koje je izgovorio naučavajući jednakost i velikodušnost.

On je naime ovako govorio: Budite milosrdni da biste milosrđe postigli. Oprostite da bi se i vama opro­stilo. Kako vi drugima činite tako će se i vama učiniti. Kako dajete tako će se i vama dati. Kako sudite tako će se i vama suditi. Kako ste milosrdni tako ćete mi­losrđe iskusiti. Kako budete mjerili onako će se i va­ma mjeriti.

Ovim zakonom i ovim zapovijedima sami sebe utvrđujemo da uvijek hodamo sa svom poniznošću po­slušni Njegovim svetim riječima. Sveta naime Riječ ovo veli: Na koga ću se obazrijeti ako ne na ponizno­ga i smirenoga i onoga koji se mojih govora boji? Zato, pošto smo postali dionicima mnogih i velikih i slavnih djela, utecimo se k cilju našemu, miru, koji nam je od početka predan, i marljivo motrimo Rodi­telja i Stvoritelja čitavog svijeta i čvrsto prianjajmo Njegovim veličanstvenim i izobilnim darovima mira i dobročinstvima.

(Služba čitanja na Srijedu pepelnicu)

No comments:

Post a Comment