Tuesday, July 26, 2011

Nocti succédit lúcifer - Zora sviće svijetlog dana

Autor: Nepoznat (XV. stoljeće).
Časoslov: Jutarnja na spomendan sv. Joakima i Ane


Nocti succédit lúcifer,
quem mox auróra séquitur,
solis ortum prænúntians
mundum lustrántis lúmine.

Christus sol est iustítiæ,
auróra Mater grátiæ,
quam, Anna, præis rútilans
legis propéllens ténebras.

Anna, radix ubérrima,
arbor tu salutífera,
virgam prodúcens flóridam
quæ Christum nobis áttulit.

O matris Christi génetrix
tuque parens sanctíssime,
natæ favénte mérito,
nobis rogáte véniam.

Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Zora sviće svijetlog dana,
Spomen-dana svetog para:
Joakima, Ane svete,
Marijinih roditelja.

Majka Ana Zoru nosi:
Mariju u naručaju
Što nam rodi Sunce pravde,
Spasitelja svega svijeta.

S Jesejeva starog panja
Mladica, gle, izvila se,
Procvala je divnim Cvijetom
Štono prosu miris svijetom.

Sretni paru nazaretski,
Uzornici našem domu:
Zagovor vaš neka moli
Novi procvat ljudskom rodu.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

No comments:

Post a Comment